Perhoset (770): Päiväperhoset (62), Mittarit (166), Yökköset (158), Muut ryhmät 1 (84), Muut ryhmät 2 (300)

Heimot listattuna lajimäärien mukaan

(suluissa lajimäärä)

Geometridae (166), Noctuidae (158), Tortricidae (93), Crambidae (47), Gelechiidae (31), Nymphalidae (30), Erebidae (22), Depressariidae (19), Tineidae (17), Lycaenidae (16), Pyralidae (15), Notodontidae (12), Gracillariidae (12), Pterophoridae (10), Sphingidae (9), Pieridae (8), Lasiocampidae (8), Drepanidae (8), Hesperiidae (6), Oecophoridae (6), Argyresthiidae (6), Adelidae (5), Coleophoridae (5), Elachistidae (5), Momphidae (5), Yponomeutidae (5), Nolidae (4), Ypsolophidae (4), Zygaenidae (3), Eriocraniidae (3), Hepialidae (2), Saturniidae (2), Sesiidae (2), Psychidae (2), Bucculatricidae (2), Opostegidae (2), Epermeniidae (2), Glyphipterigidae (2), Lyonetiidae (2), Plutellidae (2), Papilionidae (1), Cossidae (1), Endromidae (1), Micropterigidae (1), Batrachedridae (1), Blastobasidae (1), Choreutidae (1), Cosmopterigidae (1), Incurvariidae (1), Lypusidae (1), Prodoxidae (1), (1),

Listaa heimot aakkostettuna

koti/ home